Blogi

Lõbusad Eesti Kohanimed

Rawpixel   Eestis on kohanimed peamiselt tekkinud tänu koha eripäradega seotud nähtustele ning välisvallutajate poolt tehtud ettepanekutele. Lisaks pärusnimedele on Eestis ka naljakaid ja siivutuid mõtteid pakkuvaid kohanimesid, mis panevad ... Loe edasi »

Domeenivaidluste komisjoni otsus

Head sõbrad!   Domeenivaidluste Komisjon langetas otsuse – jätta AS Eesti Post vaidlustusavaldus rahuldamata. Komisjoni otsus on lõplik ega kuulu edasikaebamisele.See on märgiline väikeettevõtja võit suure riigiettevõtte üle, kes soovis ... Loe edasi »

Kuidas leida postiindeksit?

Postiindeks tundub postisaatjale tihtipeale üsna tühise numbrina, mille võiks nagu ka kirjutamata jätta, kuid see ei ole siiski soovitav. Hullemal juhul juhib kirjal või saadetisel postiindeksi puudumisele tähelepanu postkontoris leti ... Loe edasi »

Huvitavat postiindeksite kohta

Postiindeksid koostatakse kasutades järgmisi sümboleid: Araabia numbrid 0-9 põhilised ladina tähestiku tähed tühikud, sidekriipsud Postiindeksid Hollandis ei sisaldanud algselt tehnilistel põhjustel tähti „F“, „T“, „O“ „Q“ „U“ ja „Y“. Kuid ... Loe edasi »

Postiindeksid Eestis

Postiindeksid Eestis on määratletud 5-numbrilise kombinatsioonina, mis tähistab teatud piirkonda ning jaotab kogu riigi postitsoonideks. Suuremates linnades on postiindeks määratletud linna ja postkontori teeninduspiirkonna järgi, maapiirkondades aga regiooni ja enamasti ... Loe edasi »

Postiindeksi ajalugu

Postiindeksite süsteem, mis on erinevates maades kasutusel ka sihtnumbri või ZIP-koodi nime all, kujutab endast kombinatsiooni tähtedest ja/või numbritest, mis on lisaks aadressile ümbrikule kirjutatud ja seda postitöötluse lihtsustamise eesmärgil. ... Loe edasi »
Loading