Postiindeksi ajalugu

postiindeksi-ajalugu

Postiindeksite süsteem, mis on erinevates maades kasutusel ka sihtnumbri või ZIP-koodi nime all, kujutab endast kombinatsiooni tähtedest ja/või numbritest, mis on lisaks aadressile ümbrikule kirjutatud ja seda postitöötluse lihtsustamise eesmärgil. Üks postiindeks hõlmab endas mitut samas piirkonnas asuvat aadressi ning see viitab üldiselt väikesele geograafilisele alale.

Idee tekkimine sellest, et postiindeksid süsteemina on vajalik kasutusele võtta, peegeldas inimkonna loomulikku arengut, millega muutus koos rahvaarvu ja linnade kasvu suurenemisega keerukamaks ka posti kohaletoimetamine. Esialgu hõlmas see protsess vaid suuremaid linnu ning postiindeksid said alguse suurlinnade jagamisest postiregioonideks (postitsoonid) ning nendele kindlate numbrite määramisest. Kõigepealt jagati London 10-ks postitsooniks juba 1857.a. ning Liverpool 1864.a. Esimese Maailmasõja alguseks (või isegi varem) olid taolised tsooninumbrid olemas juba mitmetes Euroopa linnades. Ameerika Ühendriikides oli see protsess alguse saanud vähemalt 1920-ndatel aastatel, mida tõenäoliselt kohaldati esialgu ainult teatud kohaliku postkontori tasemel (näiteks oli 1920.aastal olemas postiindeks Boston 9) ning seda ei laiendatud kõigile USA suurematele linnadele kuni Teise Maailmasõjani.

1930-ndate algusaastatel oli juba õhus idee postitsoonide numbrisüsteemi laiendamisest peale suurlinnade ka väiksematele alevikele ja rajoonikeskustele. See oli kontseptsiooniks luua ja võtta kasutusele postiindeksid süsteemina juba sellisel kujul, nagu me seda tänapäeval teame (postiindeksid Ameerika Ühendriikides on saanud nimetuse „ZIP code“ - Zone Improvement Plan – mis väljendab otseselt postiindeksite süsteemi edasiarendamist juba valmisolevast tsoonide plaanist selle täiustamise plaanile. Modernsed postiindeksid võeti esmakordselt kasutusele endises Ukraina Nõukogude Sotsialistlikus Vabariigis 1932. aasta detsembris, kuid sellest süsteemist öeldi lahti 1939.aastal. Järgmised maad, kus postiindeksid kasutusele võeti, olid Saksamaa 1941.a., seejärel Argentiina 1958.a., USA 1963.a. ja Śveitsi 1964.a.. Suurbritannia postiindeksid olid ära määratud 1959.a. Norwitch´is, kuigi postiindeksite süsteemi rakendati üleriigiliselt alles 1974.aastal.

2005.a. veebruarikuuks olid Ülemaailmse Postiliidu kõigist 190-st liikmesmaast oma postiindeksid süsteemselt kasutusele võetud 117-s riigis. Postiindeksid oma riikliku süsteemina ei ole rakendatud Iirimaal ja Ghanas.

Kuigi postiindeksid on tavaliselt määratletud geograafiliste piirkondade järgi, on ka mõni postiindeks antud ühele kindlale aadressile või institutsioonile, millele saadetakse suur hulk posti – näiteks riigiasutused ja suured äriühingud. Näiteks on postiindeksid selliselt kasutusele võetud Parntsusmaal CEDEX´i süsteemis.

Loading