Postiindeks.ee-d ähvardab sulgemine – vajame Sinu toetust!

Entusiastidest meeskond ehitas aastaid tagasi hobi korras postiindeksi otsingumootori
põhjusel, et Eesti Posti toonane otsingumootor oli liialt aeglane. Kuigi domeen
postiindeks.ee on meie oma juba aastast 2014, soovib nüüd Eesti Post meilt seda nn
suurema õigusega ära võtta ega olnud huvitatud ka läbirääkimistest. Leiame, et sellise
üleoleva hoiakuga kellegi aastate pikkust tööd niisama lihtsalt käest võtta ei ole õige.

Kuna meil endal väikeettevõtjana pole piisavalt jaksu, et suure riigiettevõttega rammu
katsuda, siis vajame teie pisikest toetust!

Enda toetust saad väljendada nii, et vajutad siinsamas ürituse lehel “Going” nuppu ja sellest
piisab – oleme ääretult tänulikud selle eest!

Mis õigupoolest toimub?

Otsustasime oma meeskonnaga juba aastate eest panustada 30% tööajast inimeste
elukvaliteedi parandamiseks, ootamata selle eest tasu. Sellest motiivist tõukudes ehitasime
ka tänaseks väga populaarseks saanud otsingumootori postiindeks.ee
Alates oktoobrist 2020 on AS Eesti Post (Omniva) püüdnud meid mõjutada, et
loovutaksime domeeni postiindeks.ee neile, kuna omavad endi sõnul postiindeksite
haldajana sellele suuremat õigust. Kui meie olime nõus läbirääkimisteks, siis nemad sellest
huvitatud ei olnud – selgelt väljendati seisukohta, et soovime domeeni endale ja kõik.
Olukord on absurdne, kuna ka Eesti Posti esindaja ise kinnitas kirjalikult, et me ei riku ühtki
domeenireeglistiku punkti.

Tööalaselt on see meile suur saavutus – leht on püsivalt Eesti veebilehtede edetabeli
külastatavuse TOP 40-s ja võitleb pidevalt Google’i otsingus esikoha pärast Omniva lehega,
kui otsingusõnana kasutada “postiindeks” või “postiindeksid”. Oleme selle lehega tegelenud
hobikorras ning nagu lemmikloomal või hobiautol pole tihti mõistlikku hinda, nii pole ka
meil olnud plaanis postiindeks.ee-d müüa. Veel vähem lihtsalt ära anda. 
Meie meeskonna igapäevatööks on SEO ehk kodulehtede optimeerimine otsingumootorite
tarbeks, teisisõnu kodulehtedele võimalikult kõrgete positsioonide saavutamine
otsingutulemustes. Postiindeks.ee otsingumootori ehitamine ei olnud ärilise eesmärgiga ning

on vaieldamatult meie ettevõtte põhitöö kõrvalisest nii-öelda hobist välja kasvanud
ootamatu edulugu
Kahjuks on nüüd, kriisiajal, mil räägitakse mikroettevõtete toetamisest, otsustanud
justnimelt riigiettevõte ühelt mikroettevõtjalt tema töö ja vaevaga saavutatu käest võtta, sest
neil on sellele justkui suurem õigus. Ilmselt tähendaks see populaarse ja kasuliku
postiindeks.ee lehekülje sulgemist. 
TRINITI vandeadokvaat Maarja Pildi hinnag olukorrale:
"Peame Eesti Posti käsitlust domeenivaidluse reglemendi tõlgendamisel liialt laiendavaks
ning seda ei toeta ka Domeenivaidluste Komisjoni praktika. Eesti Posti argumentidest ei
selgu, mis on nende varasemaks õiguseks, s.t puudub domeeniga kokku langev kaubamärk
või ka ärinimi. Arusaamatuks jääb ka millisel põhjusel ei võiks Eesti Postile konkurentsi
pakkuda väikeettevõte.”

Kutsume üles inimesi meie ettevõtmisele toetust avaldama – suurkorporatsioonid ei tohi
suurema õiguse sildi all väikeettevõtetest lihtsalt üle sõita.

Toetamiseks vajuta palun siinsamas FB-üritusel “Going” nuppu!

Oleme tänulikud ette ja hoiame teid arengutega kursis!

Loading