Postiindeksid Eestis

postiindeksid-eestis

Postiindeksid Eestis on määratletud 5-numbrilise kombinatsioonina, mis tähistab teatud piirkonda ning jaotab kogu riigi postitsoonideks. Suuremates linnades on postiindeks määratletud linna ja postkontori teeninduspiirkonna järgi, maapiirkondades aga regiooni ja enamasti ka kohaliku omavalitsuse piiride alusel.

Postiindeks selle esimese numbri järgi jagab ära suuremad postitsoonid piirkonniti järgmiselt:

1 – Tallinn
2 – Narva, Narva-Jõesuu
3 – Kohtla-Järve
4 – Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa, Jõgevamaa
5 – Tartu linn
6 – Tartumaa, Põlvamaa, Võrumaa, Valgamaa, Viljandimaa
7 – Viljandimaa, Järvamaa, Harjumaa, Raplamaa
8 – Pärnumaa
9 – Läänemaa, Hiiumaa, Saaremaa

Samas tekitavad postiindeksid taolises jaoutuses mõningaid seni veel vastuseta küsimusi – miks on just Kohtla-Järve saanud endale postiindeksi algusnumbriks 2-he, samas jagavad Viljandimaa, Järvamaa, Harjumaa ja Raplamaa kõik postiindeksit algusnumbriga 7? Postiindeks oma eraldi algusnumbriga Tallinna piires on loogiliselt mõistetav, Tartu piires nagu ka, samas jälle Narva ja Kohtla-Järve selles kontekstis tunduvad nagu arusaamatud. Moodustavad ju sel viisil 3-ga algavad postiindeksid kokku natuke üle 50, aga postiindeksid algusnumbriga 7 kokku üle 1000.

Kui 2011.a. elas Kohtla-Järvel vaid 44 107 elanikku, siis 1979.a. 87 472, aga kas see oli ka piisav arv selleks, et selle piirkonna postiindeks algaks omaette eraldi numbriga? Samuti kuulusid Kohtla-Järve linna koosseisu ka praegused Jõhvi, Kiviõli ja Püssi linn, nende postiindeks on aga number 4-ga algava postiindeksi nimistus. Küsitav on ka see, kas Tartu linnas elavad 100 000 elanikku oli piisav rahvaarv selleks, et Tartu linna määratlev postiindeks eraldada Tartu maakonna omast.

Lisaks esimese numbri järgi vaadeldes annab postiindeks mõista, et postitsoonide määramisel ei ole maakondade piiridest kinnipidamine olnud rangeks reegliks, sest Viljandimaal asuva aadressi postiindeks võib alata nii 6 kui ka 7-ga. Samuti tundub asja veelgi täpsemal uurimisel, et postiindeksid ei ole alati määratud ka täpseid omavalitsuste piire silmas pidades.

Loading